vod   Download   V profil   Frum   V profil   WebTherm      
Prihlsi sa or Registrova
, Meniny m
Hlavné menu
· vodn strnka
· Ankety
· Download
· Èlánky
· Fórum
· Fotogaléria
· Kontakt
· Odporuète nás
· Súkromné správy
· Top 10
· Vá¹ profil
· Vyhµadávanie
· W W W
 
Kto je online
Momentlne je nvtevnk(ov) a len(ov) online.

Ste anonymn uvate. Mete sa zdarma zaregistrova tu
 
Reklama
 
Vitajte na stránkach TAT elektronik

Srdeène Vás v­tame na stránkach TAT elektronik venovaným elektronike a PCtuningu. Mô¾ete sa bezplatne zaregistrova», è­m z­skate urèité výhody. Ná¹ server má k dispoz­ci­ aj RSS, prostredn­ctvom ktorého mô¾ete publikova» novinky aj na svojich stránkach. Prajeme pekný deò.
Elektronika: Diaµkové ovládanie PC
Elektronika

Tento jednoduchý pr­pravok sa skladá len z integrovaného IR prij­maèa SFH 5110 . Ten obsahuje v¹etky potrebné obvody pre pr­jem a demoduláciu IR signálu z µubovoµného diaµkového ovládaèa.

Autor: Tomas - Friday, 12.05. 2006 - (2487 itateov)
(Zobrazi cel lnok | 1343 bajtov | Komentova | Elektronika | Hodnotenie: 4)
Elektronika: IrDA port s obvodom TFDU 4100
Elektronika

Jeliko¾ se øada obvodù, pomoc­ kterých se realizuj­ IRDA porty v souèasné dobì nevyráb­, nebo se ¹patnì shán­, uvád­m zapojen­ na obvodu, který je¹tì sehnat lze.

Autor: Tomas - Friday, 12.05. 2006 - (1743 itateov)
(Zobrazi cel lnok | 1900 bajtov | Komentova | Elektronika | Hodnotenie: 0)
PCtuning: Informaèný LCD display
PCtuning

Informaèn­ displeje umo¾òuj­ sledovat stav poè­taèe (napø. teploty, otáèky ventilátorù, zátì¾ CPU, datové toky, vlastn­ info atd.) a lze pøidat podporu programù jako WinAmp – zobrazuje se vám právì pøehrávaná p­snièka.

Autor: Tomas - Friday, 12.05. 2006 - (3117 itateov)
(Zobrazi cel lnok | 4422 bajtov | Komentova | PCtuning | Hodnotenie: 4)
Elektronika: Výroba DPS na¾ehlením toneru
Plo¹né spoje

Jednoduché, levné a rychlé øe¹en­ výroby DPS vycházej­c­ z mo¾nosti pøenosu obrazce na desku na¾ehlen­m toneru laserové tiskárny

Autor: Tomas - Friday, 12.05. 2006 - (3878 itateov)
(Zobrazi cel lnok | 9034 bajtov | Komentova | Elektronika | Hodnotenie: 4.5)
12 lnkov (3 strnok, 4 lnky na strnku)
[ 1 | 2 | 3 ]
Prejs na:
Vyhµadávanie

 
Prihlásenie
Uvatesk meno

Heslo

Bezpenostn kd:
Bezpenostn kd
Napte bezpenostn kd

Ete nemte svoj et? Mete si ho vytvori. Ako registrovan uvate zskate vea vhod. Budete mc posiela komentre, posiela sprvy ostatnm uvateom a vea alch.
 
Odkazy
Svetelektro.com


 
© 2004-2007 by Tomas.
Powered by Copyright © UNITED-NUKE CMS. All Rights Reserved.
as potrebn k spracovaniu strnky 1.00 seknd

:: c3s phpbb2 theme by zarron media © :: PHP-Nuke theme by www.nukemods.com ::