vod   Download   V profil   Frum   V profil   WebTherm      
Prihlsi sa or Registrova
, Meniny m
Hlavné menu
· vodn strnka
· Ankety
· Download
· Èlánky
· Fórum
· Fotogaléria
· Kontakt
· Odporuète nás
· Súkromné správy
· Top 10
· Vá¹ profil
· Vyhµadávanie
· W W W
 
Kto je online
Momentlne je nvtevnk(ov) a len(ov) online.

Ste anonymn uvate. Mete sa zdarma zaregistrova tu
 
Reklama
 
Elektronika: Ako robi» plo¹né spoje ?
pcb.jpg

Èo potrebujeme?

DPS (doska s plo¹nými spojmi), leptac­ roztok (najlep¹ie chlorid ¾elezitý), misku na leptanie, fixku ktorá je odolná voèi chloridu ¾elezitému, list (p­lka na ¾elezo), miniv taèku na vyv tanie otvorov, èistiaci prostriedok na odmastenie.

Postup

Najprv si vyznaè­me na DPS veµkos» akú potrebujeme, potom zobereme do ruky list a odre¾eme podµla vyznaèenej predlohy.Dosku dokonale odmast­me aby sa dobre vyleptala.Teraz vezmeme fixku a podµa predlohy nakresl­me voµnou rukou alebo prav­tkom èiary na vyrezanú dosku. Vrstva mus­ by» poriadna nie aby èiary presv­tali.Èiary necháme vyschnú» aspoò takých 5min. Zobereme miniv taèku a na vyznaèených miestach vyv tame otvory (najlep¹ie O0,8 ale v núdzi postaè­ aj O1,0). Do misky najlep¹ie priesvitnej ,mus­ by» umelá, keby bola ¾elezná rozleptala by sa, vylejeme chlorid ¾elezitý. DPS kladieme do lep. roztok ¹ikmo, keby sme ju tam dali rovno vytvorili by sa vzduchové bubliny a DPS by sa dobre nevyleptala, nakreslenou stranou dolu. Ak sa DPS potop­ na dno leptanie bude trva» dlh¹ie. Leptanie trvá asi 10–15min. tak¾e ka¾dých 10min. odporúèam kontrolova». Hotovú dosku mo¾eme vybra» aj rukami za tu chvilku sa nám niè nestane. Potom ju umyjeme tak aby zmizli v¹etky èiary a vysu¹­me aby doska nezoxidovala. A mô¾me spájkova» do nemoty.

Záver

Èiary nemusite kresli» fixkou ale mô¾ete si kúpi» modrú fóliu na ktorú na laserovej tlaèiarni vytlaè­te celú predlohu ktorú potom odtlaè­te na DPS a dáte vylepta».

Tomá¹ «apt­k

http://tomas.mo­taj.sk/

Publikovan: Thursday, 11.05. 2006 - Od: Tomas
 
Prihlsi sa
Uvatesk meno

Heslo

Bezpenostn kd: Bezpenostn kd
Napte bezpenostn kd

Ete nemte svoj et? Mete si ho vytvori. Ako registrovan uvate zskate vea vhod. Budete mc posiela komentre, posiela sprvy ostatnm uvateom a vea alch.
 
Svisiace odkazy
· Viac o Plo¹né spoje
· alie lnky od autora: Tomas


Najtanej lnok na tmu Plo¹né spoje:
Ako robi» plo¹né spoje ?

 
Hodnotenie lnku
Priemern hodnotenie: 0
Hlasov: 0

Zvote poet hviezdiiek:

Vynikajci
Vemi dobr
Dobr
Priemern
Zl

 
Monosti

 Vytlai lnok Vytlai lnok

 
Svisiaca tma

Plo¹né spoje

"Ako robi» plo¹né spoje ?" | Prihlsi/Registrova | 0 komentrov
Za obsah komentrov je zodpovedn uvate, nie prevdzkovate tchto strnok.

Ako anonymn uvate nemete posiela komentre, prosme zaregistrujte sa
© 2004-2007 by Tomas.
Powered by Copyright © UNITED-NUKE CMS. All Rights Reserved.
as potrebn k spracovaniu strnky 0.33 seknd

:: c3s phpbb2 theme by zarron media © :: PHP-Nuke theme by www.nukemods.com ::