vod   Download   V profil   Frum   V profil   WebTherm      
Prihlsi sa or Registrova
, Meniny m
Hlavné menu
· vodn strnka
· Ankety
· Download
· Èlánky
· Fórum
· Fotogaléria
· Kontakt
· Odporuète nás
· Súkromné správy
· Top 10
· Vá¹ profil
· Vyhµadávanie
· W W W
 
Kto je online
Momentlne je nvtevnk(ov) a len(ov) online.

Ste anonymn uvate. Mete sa zdarma zaregistrova tu
 
Reklama
 
Elektronika: IrDA port s obvodom TFDU 4100
pcb2.jpg

Jeliko¾ se øada obvodù, pomoc­ kterých se realizuj­ IRDA porty v souèasné dobì nevyráb­, nebo se ¹patnì shán­, uvád­m zapojen­ na obvodu, který je¹tì sehnat lze.Obvod HSDL 1001, který se pro IRDA port pou¾­val se ji¾ del¹­ dobu nevyráb­ a obvod TFDS 4500 se v souèasné dobì u¾ také do prodejen nedodává. Obvod v proveden­ SMD TFDU 4100 je¹tì jde bì¾nì koupit. S t­mto obvodem mù¾ete snadno adaptér postavit.

K obvodu TFDU 4100 a jemu podobným jsem na Internetu na¹el i katalogový list. Pøikládám i schéma, jak byste IRDA port s t­mto obvodem mìli zapojit (bez záruky). Zapojen­ jsem nestavìl, proto¾e ho momentálnì k nièemu nepotøebuji.Ve­¹keré podrobnosti k obvodu si mù¾ete pøeè­st v datasheetu k souèástce.

Schéma zapojen­ v souladu se základn­ deskou

Je¹tì rozpis pinù

Rozpis souèástek: C1 – 4,7 uF, – 1 ks., nejlépe tantalový, proto¾e je malý C2 – 100 nF, keramický – 1 ks. R1 – 14 ohm, 0,25W – 1 ks. R2 – 47 ohm, 0,125W – 1 ks.

Je¹tì budete potøebovat konektor do základn­ desky a kabl­ky. Kde si IRDA port um­st­te nechávám na Va¹­ fantazii. Nìkdo ho zabuduje do kejsu, nìkdo si ho vyvede ven.

http://www.elek­troworld.info

Publikovan: Friday, 12.05. 2006 - Od: Tomas
 
Prihlsi sa
Uvatesk meno

Heslo

Bezpenostn kd: Bezpenostn kd
Napte bezpenostn kd

Ete nemte svoj et? Mete si ho vytvori. Ako registrovan uvate zskate vea vhod. Budete mc posiela komentre, posiela sprvy ostatnm uvateom a vea alch.
 
Svisiace odkazy
· Viac o Elektronika
· alie lnky od autora: Tomas


Najtanej lnok na tmu Elektronika:
Digitálny LED Voltmeter

 
Hodnotenie lnku
Priemern hodnotenie: 0
Hlasov: 0

Zvote poet hviezdiiek:

Vynikajci
Vemi dobr
Dobr
Priemern
Zl

 
Monosti

 Vytlai lnok Vytlai lnok

 
Svisiaca tma

Elektronika

"IrDA port s obvodom TFDU 4100" | Prihlsi/Registrova | 0 komentrov
Za obsah komentrov je zodpovedn uvate, nie prevdzkovate tchto strnok.

Ako anonymn uvate nemete posiela komentre, prosme zaregistrujte sa
© 2004-2007 by Tomas.
Powered by Copyright © UNITED-NUKE CMS. All Rights Reserved.
as potrebn k spracovaniu strnky 0.41 seknd

:: c3s phpbb2 theme by zarron media © :: PHP-Nuke theme by www.nukemods.com ::