vod   Download   V profil   Frum   V profil   WebTherm      
Prihlsi sa or Registrova
, Meniny m
Hlavné menu
· vodn strnka
· Ankety
· Download
· Èlánky
· Fórum
· Fotogaléria
· Kontakt
· Odporuète nás
· Súkromné správy
· Top 10
· Vá¹ profil
· Vyhµadávanie
· W W W
 
Kto je online
Momentlne je nvtevnk(ov) a len(ov) online.

Ste anonymn uvate. Mete sa zdarma zaregistrova tu
 
Reklama
 
Elektronika: Návrh transformátora
vzorec.gif

Transformátor patr­ medzi základné elektrické stroje a jeho úlohou je meni» – transformova» napätie. V tomto èlánku si vypoè­tame potrebné hodnoty na realizáciu transformátora.Ps = P2+P3+P4... Ps = celkový výkon sekundára
Potrebné hodnoty:
U2 = 18V
I2 = 1,5A
U3 = U4 = 14V
I3 = I4 = 1A

Výkon sekundáru:

Ps = U2 . I2 + U3 . I3 + U4 . I4 80% úèinnos» - malé trafo
Ps = 55VA 90% úèinnos» - veµké trafo

Príkon primáru pri 80% úèinnosti:

O výkone transformátora rozhoduje prierez stredného ståpika jadra

Q = ¹ . h

Prierez jadra vypoèítame:
Q = 10cm2

Kon¹tanta 1,2 zohµaïuje medzery medzi plechmi

Poèet závitov na 1V:

Kon¹tanta 45 je urèená z praxe podµa kvality plechov. K uvedenému zapojeniu sme vybrali transformátor, ktorého prierez jadra je daný 2,5cm x 4,5cm

Q = ¹ . h = 2,5x4,5 = 11,25cm2

Poèet závitov na 1V:

VinutieNapätieV na -1 Koefic.KorekciaZávity celk.
Primár N1
220
4
0,95
880 . 0,95
836
Sek. N2
18
4
1,05
72 . 1,05
76
Sek. N3
14
4
1,05
56 . 1,05
59
Sek. N4
14
4
1,05
56 . 1,05
59

Prierez vinutia volíme podµa intenzity prúdu, t.j. prúdovej hustoty [2-4A/mm2]. Doporuèená prúdová hustota je 2,5A/mm2

Priemer vodièa:

I = P/U = 70/220 = 0,32A

Prim. cievka: I1 = 0,32A =0,4mm
Sek. cievka:I2 = 1,5A = 0,9mm
Sek. cievka:I3 = 1,0A = 0,7mm
Sek. cievka: I4 = 1,0A = 0,7mm

Tomá¹ «aptík

Publikovan: Wednesday, 05.07. 2006 - Od: Tomas
 
Prihlsi sa
Uvatesk meno

Heslo

Bezpenostn kd: Bezpenostn kd
Napte bezpenostn kd

Ete nemte svoj et? Mete si ho vytvori. Ako registrovan uvate zskate vea vhod. Budete mc posiela komentre, posiela sprvy ostatnm uvateom a vea alch.
 
Svisiace odkazy
· Viac o Teória elektroniky
· alie lnky od autora: Tomas


Najtanej lnok na tmu Teória elektroniky:
Základy Elektrotechniky I.

 
Hodnotenie lnku
Priemern hodnotenie: 4.5
Hlasov: 6

Vynikajci

Zvote poet hviezdiiek:

Vynikajci
Vemi dobr
Dobr
Priemern
Zl

 
Monosti

 Vytlai lnok Vytlai lnok

 
Svisiaca tma

Teória elektroniky

"Návrh transformátora" | Prihlsi/Registrova | 0 komentrov
Za obsah komentrov je zodpovedn uvate, nie prevdzkovate tchto strnok.

Ako anonymn uvate nemete posiela komentre, prosme zaregistrujte sa
© 2004-2007 by Tomas.
Powered by Copyright © UNITED-NUKE CMS. All Rights Reserved.
as potrebn k spracovaniu strnky 0.27 seknd

:: c3s phpbb2 theme by zarron media © :: PHP-Nuke theme by www.nukemods.com ::