vod   Download   V profil   Frum   V profil   WebTherm      
Prihlsi sa or Registrova
, Meniny m
Hlavné menu
· vodn strnka
· Ankety
· Download
· Èlánky
· Fórum
· Fotogaléria
· Kontakt
· Odporuète nás
· Súkromné správy
· Top 10
· Vá¹ profil
· Vyhµadávanie
· W W W
 
Kto je online
Momentlne je nvtevnk(ov) a len(ov) online.

Ste anonymn uvate. Mete sa zdarma zaregistrova tu
 
Reklama
 
Elektronika: Stereofónny korekèný predzosilòovaè
pcb2.jpgKorekèný predzosilòovaè je postavený s integrovaným obvodom firmy National Semiconductor LM1036N a je urèený k pou¾itiu v kvalitných nf zosilòovaèoch so vstupmi pre tuner, CD a podobne. Obvod má v jednom puzdre obidva stereofónne kanály.

K riadeniu hlasitosti, stereofónnej váhy, håbok a vý¹ok vyu¾íva vnútorný referenèný zdroj. Celý korekèný predzosilòovaè je postavený na jednostrannej doske plo¹ných spojov o rozmeroch 50 x 135mm.

Schéma zapojenia korekèného predzosilòovaèa vychádza z doporuèeného zapojenia výrobcu. K zväè¹eniu vstupného odporu korekèného obvodu je v ka¾dom kanále pou¾itý oddelovací stupeò U1A, U1B. Ku galvanickému oddeleniu vstupného signálu a neinvertujúcich vstupov U1 sú pou¾ité kondenzátory C1 a C2.

Vstupný stereofonný signál sa privádza na vývody 2 a 19 U2 cez kondenzátory C3, C4. Výstupný signál je na vývodoch 8 a 13. Tieto signály sú galvanicky oddelené kondenzátormi C16, C17, ktorých kapacita závisí od impedancie nasledujúcich obvodov. Pre zmen¹enie prípadných ne¾iadúcich signálov a zlep¹enie stability zapojenia sú na výstupoch U2 zapojené ochranné rezistory R10 a R11.

Dovolené prevádzkové napätie je 9 a¾ 12V, odoberaný prúd je typicky 35mA pri napájacom napätí 12V. K filtrácii napájacieho napätia slú¾ia kondenzátory C18 a¾ C23. Maximálne výstupné napätie (efektívne) na vývodoch 8 a 13 U2 pri frekvencii 1kHz a pri napájacom napätí 12V je pribli¾ne 1V.

Technické parametre:

  Napájacie napätie:

  9 a¾ 12 V jednosmerných

  Zdvih korekcií:

  typ.-15 a¾ +15 dB

  Vstupné napätie:

  max. 1Vef

  Odstup signál/¹um:

  80 dB (v pásme 100Hz a¾ 20kHz)

  Harmonické skreslenie:

  0,06% (pri 1kHz, Uin=1Vef)

Doska plo¹ných spojov:

Osadenie súèiastok:

Pou¾ité súèiastky:

R1, R2, R3, R4 100kC547uF/25V
R54k7C6, C910nF
R6, R7, R8, R947kC7, C10, C24, C2510uF/25V
R10, R11330RC8, C11330nF
R12100RC12, C13, C14, C15, C19, C20, C21, C23100nF ker.
R13, R14, R15, R1668kC18470uF/25V
R17 R18, R19, R201kC2222uF/25V
P1, P2, P3, P450k/linU1, U3NJM4580
C1, C2, C16, C17,C26, C274,7uF/25VU2LM1036
C3, C4470nF

zdroj: http://www.xolab.net
Publikovan: Tuesday, 02.01. 2007 - Od: Tomas
 
Prihlsi sa
Uvatesk meno

Heslo

Bezpenostn kd: Bezpenostn kd
Napte bezpenostn kd

Ete nemte svoj et? Mete si ho vytvori. Ako registrovan uvate zskate vea vhod. Budete mc posiela komentre, posiela sprvy ostatnm uvateom a vea alch.
 
Svisiace odkazy
· Viac o Elektronika
· alie lnky od autora: Tomas


Najtanej lnok na tmu Elektronika:
Digitálny LED Voltmeter

 
Hodnotenie lnku
Priemern hodnotenie: 5
Hlasov: 3

Vynikajci

Zvote poet hviezdiiek:

Vynikajci
Vemi dobr
Dobr
Priemern
Zl

 
Monosti

 Vytlai lnok Vytlai lnok

 
Svisiaca tma

Plo¹né spoje

"Stereofónny korekèný predzosilòovaè" | Prihlsi/Registrova | 0 komentrov
Za obsah komentrov je zodpovedn uvate, nie prevdzkovate tchto strnok.

Ako anonymn uvate nemete posiela komentre, prosme zaregistrujte sa
© 2004-2007 by Tomas.
Powered by Copyright © UNITED-NUKE CMS. All Rights Reserved.
as potrebn k spracovaniu strnky 0.20 seknd

:: c3s phpbb2 theme by zarron media © :: PHP-Nuke theme by www.nukemods.com ::