vod   Download   V profil   Frum   V profil   WebTherm      
Prihlsi sa or Registrova
, Meniny m
Hlavné menu
· vodn strnka
· Ankety
· Download
· Èlánky
· Fórum
· Fotogaléria
· Kontakt
· Odporuète nás
· Súkromné správy
· Top 10
· Vá¹ profil
· Vyhµadávanie
· W W W
 
Kto je online
Momentlne je nvtevnk(ov) a len(ov) online.

Ste anonymn uvate. Mete sa zdarma zaregistrova tu
 
Reklama
 
Elektronika: Laboratórny zdroj z ATX zdroja
pcb2.jpg

Modifikácia zdroja ATX pou¾ívaného v poèítaèoch na laboratórny zdroj. Je ho mo¾né doplni» obvodom pre reguláciu napätia s LM317 posineného tranzistorom.POZOR! Zdroj je galvanicky spojený zo sie»ou, preto treba dba» na zásady bezpeènosti. Neberiem ¾iadnu zodpovednos» na úrazy a ¹kody spôsobené el. prúdom a zapojením.

Èo potrebujeme:

- zdroj ATX

- prístrojové 4mm zdierky

- vypínaè

- 1x zelenú 5mm LED

- potrebné náradie

Na zdroj si vyznaèíme fixkou diery pre prístrojové zdierky, LED diódu a vypínaè. Zdroj rozoberieme a vyberieme z neho dosku s elektronikou. Vyvàtame zaznaèené diery – pre zdierky 8mm, pre LED 5mm a pre vypínaè podµa typu. Do vyvàtaných dier osadíme popisované veci.

 

Z dosky ATX zdroja vypájkujeme nepotrebné káble a necháme len 2ks ¾ltých, 2ks èervených, 4ks èiernych, 1 modrý, 1 biely, zelený a ¹edý. Dosku vlo¾íme naspä» do krabice a priskrutkujeme.

¾ltú +12V vetvu prispájkujeme po 2 kábloch na èervenú zdierku

èervenú +5V vetvu prispájkujeme po 2 kábloch na èervenú zdierku

èiernu zemniacu vetvu prispájkujeme po 2 kábloch na èiernu zdierku

bielu -5V prispájkujeme na modrú zdierku

modrú -12V prispájkujeme na modrú zdierku

zelenú s èiernou prispájkujeme na vypínaè

¹edú s èiernou na LED diódu

 

Prekontrolujeme èi niekde nevznikol skrat a priskrutkujeme vrchný kryt. Odskú¹ame èi v¹etko funguje tak ako má. Mô¾eme prilepi» aj ¹títok na predný panel.

Tomá¹ «aptík

Publikovan: Sunday, 18.02. 2007 - Od: Tomas
 
Prihlsi sa
Uvatesk meno

Heslo

Bezpenostn kd: Bezpenostn kd
Napte bezpenostn kd

Ete nemte svoj et? Mete si ho vytvori. Ako registrovan uvate zskate vea vhod. Budete mc posiela komentre, posiela sprvy ostatnm uvateom a vea alch.
 
Svisiace odkazy
· Viac o Elektronika
· alie lnky od autora: Tomas


Najtanej lnok na tmu Elektronika:
Digitálny LED Voltmeter

 
Hodnotenie lnku
Priemern hodnotenie: 4.5
Hlasov: 2

Vynikajci

Zvote poet hviezdiiek:

Vynikajci
Vemi dobr
Dobr
Priemern
Zl

 
Monosti

 Vytlai lnok Vytlai lnok

 
Svisiaca tma

Plo¹né spoje

"Laboratórny zdroj z ATX zdroja" | Prihlsi/Registrova | 0 komentrov
Za obsah komentrov je zodpovedn uvate, nie prevdzkovate tchto strnok.

Ako anonymn uvate nemete posiela komentre, prosme zaregistrujte sa
© 2004-2007 by Tomas.
Powered by Copyright © UNITED-NUKE CMS. All Rights Reserved.
as potrebn k spracovaniu strnky 0.20 seknd

:: c3s phpbb2 theme by zarron media © :: PHP-Nuke theme by www.nukemods.com ::