TAT elektronik

Zosilòovaè 2x20W s TDA7374
Publikovan: Sunday, 10.12. 2006 -
Vec: Elektronika


Jednoduchý koncový zosilòovaè s integrovaným obvodom TDA7374 napájaný 12V vhodný do auta. Na zvý¹enie kvality zvuku sa odporúèa pou¾i» kvalitnej¹í korekèný predzosilòovaè.Plo¹ný spoj je navrhnutý na jednostrannej doske, no súèiastky sú na obidvoch stranách, èím sa doska podstatne zmen¹ila (súèiastky zo strany spojov sú oznaèené èervenou farbou).

Skreslenie pri plnom výkone (4Ohm) = 10%

Schéma zapojenia (pochádza od výrobcu):

Doska plo¹ných spojov a osadenie súèiastok:

Tomá¹ «aptíkTento lnok si mete preta na webe TAT elektronik
http://tomas.motaj.sk

Tento lnok njdete na adrese:
http://tomas.motaj.sk/modules.php?name=News&file=article&sid=16