TAT elektronik

®iarovka z tuhy
Publikovan: Thursday, 24.07. 2008 -
Vec: Elektronika


Ako urobi» z tuhy z pentelky/verzatilky/ceruzky ¾iarovku ? Ak to chce¹ vedie» èítaj ïalej...

Èo potrebujeme :
  • Tuha ( mô¾e by» aj uhlík z batérie AAA )
  • "Èokoláda"
  • Poriadny kábel ktorý je schopný prenies» aspoò 10A
  • Zdroj 5/12 V 10A

Tuhu si uchytíme pomocou èokolády na káble:

Pripojíme na zdroj ( v mojom prípade zdroj z PC ), zapneme a svietime...
Myslím, ¾e viac komentárov k tomu netreba.

Pozor na prehriatie:

(c) Tomá¹ «aptík

Tento lnok si mete preta na webe TAT elektronik
http://tomas.motaj.sk

Tento lnok njdete na adrese:
http://tomas.motaj.sk/modules.php?name=News&file=article&sid=20